Zürich - Avgang


Sveits » Zürich Flyplass » Ruteplan: Avganger
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1442 11:55 14:55 So, On, To, Fr, Lo
TP8468 17:00 19:00 Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX788 18:15 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX780 12:50 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX786 07:30 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1450 07:05 08:50 So, On, Fr

Sofia
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2530 11:00 14:15 Ma

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2566 15:30 17:20 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK3506 17:25 19:10 So, Ma, To, Fr, Lo
LX1272 17:25 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK610 18:30 22:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK602 10:20 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FI7594 20:25 22:10 Ma, Fr, Lo
LX1270 12:15 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1266 07:00 08:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5680 20:25 22:10 Ma, Ti
SK3502 07:00 08:45 Ti, To, Lo
AC6761 07:00 08:45 Ti, Fr, Lo
LX4700 20:25 22:10 Fr
LX1276 18:20 20:05 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1318 12:20 16:05 Ma, Ti, On, To, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
JL6844 10:50 14:35 So, Ti, To
QR6152 10:50 14:35 So, Ti, To
AY1514 19:10 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA9008 10:50 14:35 So, Ti, To
AY1512 10:50 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7926 10:50 14:35 Ma, Ti, On, Fr
TP8352 19:10 22:50 Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
XK719 14:10 16:20 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH4624 12:25 14:05 On
LX550 07:15 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Lo
LH4622 12:25 14:05 Ma, Fr, Lo
2L550 12:25 08:45 Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
EDW392 13:55 16:00 So
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX580 12:25 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX570 07:35 09:15 Ti, On, To, Lo
Nice
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX562 07:05 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX568 12:50 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2968 12:50 14:05 So, Ma, Fr
LX560 17:10 18:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6770 12:50 14:05 Ma
LX564 20:55 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6814 07:25 08:35 Ti, Lo
UA9738 07:25 08:35 Ti, Fr, Lo
2L564 20:55 22:05 To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX638 12:30 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA8791 12:30 13:50 Ma, Fr
AF1115 10:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA8793 17:55 19:10 Ma, To, Fr
UA9769 12:30 13:50 So, Ma
LX644 17:55 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1815 19:50 21:10 On, To, Fr, Lo
UU8815 19:50 21:10 Ma, To
AF1415 07:45 09:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
LX646 20:50 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX632 07:30 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8452 10:25 11:35 Fr
G35264 10:25 11:35 Fr
KQ3907 10:25 11:35 Fr
UU8115 10:25 11:35 Fr
VN3645 10:25 11:35 Fr
AF1615 15:30 16:50 On
AM6005 15:30 16:50 On
G35245 15:30 16:50 On
KQ3909 15:30 16:50 On
UU8615 15:30 16:50 On
MK9547 19:50 21:10 To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
AA8768 11:50 18:25 Ti

Athen
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1830 10:05 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A3851 11:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To
LX1838 13:10 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1842 17:55 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA3020 17:00 07:56 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
EDW344 15:15 19:45 Ma
WK344 15:15 19:10 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WK348 16:15 12:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A3449 18:05 23:45 So, Ma, On, Lo
EDW348 16:15 12:40 So, Ma, On, To, Lo
LX8348 16:15 12:40 So, Ma, To, Fr
EDW350 07:25 20:00 So
2L5300 14:35 18:40 Ma
DE1234 07:35 10:15 Ma, On, To
GM800 07:50 20:15 On, Lo
Kos
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX8356 06:10 19:55 Ti, On, To, Fr, Lo
EDW356 06:10 19:55 Ti, On, To, Fr, Lo
DE1236 14:10 18:00 Ma
WK356 06:10 19:55 Ti, On, To, Fr, Lo
2L310 14:00 18:00 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX8346 14:45 18:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EDW346 14:45 18:45 Ma, Ti, On, To, Fr
A3483 18:55 23:00 Ma, Lo
GM802 15:15 19:15 Ma, Fr
WK346 14:45 18:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DE1246 15:00 18:55 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1850 06:30 09:50 So, Lo
LX1852 17:25 14:50 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX5100 17:10 11:45 So

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX424 17:15 18:10 Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SI8501 14:35 15:55 So, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX466 17:55 19:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX464 16:25 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr
BA8768 19:45 20:50 Ma, Ti, On, To, Fr
BA8764 10:05 11:45 Ti, On, To, Fr
BA8766 14:55 16:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX450 06:50 08:30 Ti, On, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
U22048 21:35 22:10 So, Ma, Ti
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX390 07:05 08:05 So, Ti, Fr, Lo
LX380 17:10 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
UA9758 10:30 11:25 So, Ma, Ti, On, Lo
LX316 07:05 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX332 12:05 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6837 12:05 13:00 Ma, Ti, On, Fr
UA9760 12:05 13:00 Ma, Ti, On, To, Fr
AA6483 07:15 08:00 So, Fr
AC6838 10:30 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX318 10:30 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX340 20:50 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA713 13:25 14:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA709 07:15 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA719 19:40 21:55 Ma, On, Fr, Lo
BA717 18:40 19:30 Ma, Ti, Fr, Lo
LA8787 18:35 19:25 So, To, Fr, Lo
LX338 18:35 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX326 17:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX324 15:30 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6753 15:30 16:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
CX7214 13:25 14:10 Ma
MH9927 07:15 08:10 Ti
JL6506 07:15 08:10 Ti
AC6829 07:05 07:55 Fr
BA711 10:30 11:25 To, Fr
AA6470 10:30 11:20 Fr
BA715 15:45 16:35 Ma, Ti, On, To, Fr
MH9931 15:50 16:40 On
LA5589 15:50 16:40 On
AA6440 15:50 16:40 On

Flynummer Avgang Ankomst Dag
MH5692 17:35 19:15 So, Lo
MF9961 17:35 19:15 So, Lo
G35646 17:35 19:15 So, Lo
AM6523 17:35 19:15 So, Lo
KL1962 17:35 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1952 07:00 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35579 07:00 08:35 Fr, Lo
MF9702 07:00 08:35 Fr, Lo
DL9177 11:50 08:15 On
DL9176 09:20 08:45 Ti
KL1958 11:50 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9226 11:50 13:35 Ma
LX728 12:30 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9659 11:50 13:40 Ma
DL9293 07:00 08:15 So
DL9559 09:20 08:35 So, Ma
LX736 20:55 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6808 12:30 14:10 Ma
DL9307 09:20 08:35 So
AM6471 07:00 08:35 Ma
KL1954 09:20 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX734 17:35 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WY5965 07:00 08:35 Ma
DL9625 11:50 11:00 So, Ma
AM6629 11:50 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX724 07:20 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1964 19:25 21:00 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9602 11:50 13:35 Ti, On, To, Fr, Lo
DL9181 11:50 13:35 Ti, On, To, Fr
KQ1962 17:35 19:15 Ti, On
AM6589 14:20 16:00 On, To, Fr
DL9182 14:20 14:10 Ma
AM6568 09:20 11:00 Ma, Ti, On, To, Fr
G35595 09:20 11:00 Ma, Ti, On, To, Fr
KQ1954 09:20 11:00 Ma, Ti, On, To, Fr
MF9704 09:20 11:00 Ma, Ti, On, To, Fr
MH5690 09:20 11:00 Ma, Ti, On, To, Fr
MF9900 14:20 16:00 On, To, Fr
KL1960 14:20 16:00 On, To, Fr, Lo
KL19583 11:50 13:35 To
AM66293 11:50 13:35 To
DL91773 11:50 13:35 To
MF96023 11:50 13:35 To
KL19625 17:35 19:15 To
AM65235 17:35 19:15 To
G356465 17:35 19:15 To
KQ19625 17:35 19:15 To
MF99615 17:35 19:15 To
MH56925 17:35 19:15 To
KL19546 09:20 11:00 To
AM65686 09:20 11:00 To
DL91766 09:20 11:00 To
G355956 09:20 11:00 To
KQ19546 09:20 11:00 To
MF97046 09:20 11:00 To
MH56906 09:20 11:00 To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX5180 17:00 10:48 Ma

Cork
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH4498 16:50 18:10 Fr
LX8304 16:50 18:10 Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX400 10:25 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX406 21:10 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EI349 21:45 23:00 So, Ma, Ti, Lo
AA8086 21:45 23:00 So, Ma, Ti, Lo
EI343 11:10 12:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8085 11:10 12:35 Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX450 06:50 18:03 On, To

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FI569 14:05 15:55 Ti, To, Fr

Bari
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2516 06:45 08:45 So, Ma, Lo
2L2516 07:10 08:45 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1670 07:00 08:10 Ma, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1718 06:45 08:45 So
2L1720 17:40 19:15 To
LX1722 12:00 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1720 17:30 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WK388 06:25 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX8398 06:10 08:05 Fr
EDW398 06:05 19:55 So, Ma, Ti, On, Fr
WK398 18:00 19:55 Ma, Ti, On, To, Fr
EDW396 14:45 16:40 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
EDW384 17:55 20:00 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
LX8384 17:55 08:05 Ma, Ti, To, Fr
WK384 17:55 19:55 So, Ti, On, To, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
DL9181 11:50 15:20 On
DL9177 11:50 15:20 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1622 17:45 18:40 So, Ma, To
LX1612 09:05 10:00 So, Ma, Lo
AC6800 09:05 10:00 Ma
LX1628 12:45 13:40 Ma, On, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1710 12:15 13:55 So, Ma, Fr
LX1712 06:50 08:30 Ma, On, To, Fr, Lo
LX1714 17:15 18:55 Lo
Olbia
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WK386 18:55 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX8386 18:55 07:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
UA9798 12:40 14:15 Ti, On, To
LX1736 12:40 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1732 17:45 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6844 12:40 14:15 Ma
AZ571 11:00 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1726 07:20 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ573 18:30 20:00 Ma, Ti, On
EY2907 11:00 12:30 Ti, On, To
AC6798 07:20 08:50 Ti, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1662 13:00 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1664 17:15 18:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1660 07:15 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
AC2974 10:10 14:15 So
LX8430 06:25 08:20 Ti, Lo
EDW430 06:25 08:20 Ti, Lo
OU4467 15:20 17:00 Ma, Ti, On, Fr, Lo
SQ2417 15:40 17:05 Fr
Pula
Flynummer Avgang Ankomst Dag
EDW420 18:25 19:40 Lo
WK420 18:25 19:40 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX4252 20:05 21:25 Ti
OU465 20:05 21:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU461 11:45 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4250 11:45 13:05 Ma, Ti, To, Fr, Lo
SQ2413 11:45 13:05 Ma, Ti, To, Fr, Lo
UA7278 11:45 13:05 Ma, Ti, To, Fr, Lo
AC2982 11:45 13:05 Ma, Ti, On, Fr, Lo
SK9319 11:45 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK9309 20:05 21:25 Ma, Ti, To, Fr

Riga
Flynummer Avgang Ankomst Dag
TP6406 14:15 17:40 Fr
JU7673 14:15 17:40 Fr
A33273 14:15 17:40 Ma, To
BT292 14:15 17:40 Ma, To, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX758 17:20 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Lo
LX750 09:05 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Malta
Flynummer Avgang Ankomst Dag
KM491 17:40 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1790 06:40 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4370 17:40 19:55 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
BT6085 17:40 19:55 Ti, To, Fr, Lo

Ohrid
Flynummer Avgang Ankomst Dag
GM638 05:45 08:35 Ma, Ti, On, Lo
WK416 21:55 00:05 Ma
EDW416 21:55 00:05 Ma
LX8416 21:55 00:05 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
GM630 06:10 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EDW438 06:30 08:30 Ma
LX8438 06:30 08:30 Ma, Fr
GM632 15:50 18:20 Ma, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
W21530 19:55 21:40 Ma, Fr, Lo
Tivat
Flynummer Avgang Ankomst Dag
EDW414 06:55 08:35 Ti
LX8414 06:40 08:35 Ti

Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK842 21:10 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1210 11:00 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1218 20:50 23:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4842 09:55 13:05 So, Ma

Wien
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1578 12:45 14:05 On, Fr
LX1582 17:50 19:10 So, Ma, Ti, On, To
OS566 20:40 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS562 08:20 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS556 12:45 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS570 15:05 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS564 17:50 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS554 18:45 20:05 To, Fr
OS568 07:10 08:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS552 10:50 12:10 Ti

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1376 07:35 10:10 Ti, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1380 07:05 08:55 Ma, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1370 07:05 08:50 Ma, Ti, Fr
LO5418 07:05 08:50 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1352 17:15 19:10 To, Fr
LO420 19:50 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1348 12:05 13:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO412 10:25 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1342 07:00 09:00 So, Ti, On, Fr, Lo

Faro
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WK298 16:40 08:50 So, On, Fr, Lo
Porto
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2068 22:35 00:10 So, Ma, Fr, Lo
LX2064 17:10 18:45 So, Ma, Fr, Lo
AC6854 09:45 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
TP6756 17:10 18:45 So, Lo
LX2066 09:45 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8196 10:10 12:20 Ma, Ti, Fr
LX2060 06:20 07:55 So, On, To, Fr, Lo
TP8180 06:10 07:50 To, Fr, Lo
TP8198 22:35 00:10 So, Ma, Fr, Lo
TP923 15:40 17:20 Ma, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
AD7258 13:15 15:10 Ti, On, Fr
TP931 13:15 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31703 13:15 15:10 Ti, On, Fr
AY6777 13:15 15:10 Ti, On, Fr
S48781 13:15 15:10 Ti, On, Fr
LX4580 13:15 15:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
OU5720 13:15 15:10 Ti, On, Fr
LX4590 06:10 08:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7315 13:15 15:10 Ti, On, Fr
TP927 18:05 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31722 18:10 19:55 Ma, Ti, To
AD7522 18:10 19:55 Ma, Ti, To
S48795 18:10 19:55 Ma, Ti, To
LX4582 18:10 19:55 Ma, Ti, To
BT5257 18:10 19:55 Ma, Ti, To
OS8141 18:10 19:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9021 13:15 15:10 Ti, On, Fr
TP929 06:20 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8736 07:30 08:15 Fr
LX2084 12:45 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6762 12:45 14:35 So, Ma, Ti, Lo
S48791 06:20 08:15 Ti, On, To, Fr
AC2697 13:15 15:40 So, Ti, Fr
OU5722 18:05 20:00 Ti
LY9025 18:05 19:55 To
AY6775 18:10 19:55 Ma, Ti, To

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1884 12:10 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1888 16:40 20:00 Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
UA3039 14:00 08:05 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1228 21:00 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1222 12:05 14:10 Ma, Fr
LX1224 17:05 19:05 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1254 21:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1250 12:40 15:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK1606 20:45 21:50 Ma, Ti, On, To
LX1248 10:05 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK606 10:30 12:55 Ma, Ti, On, To, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2365 19:15 17:57 To
LX2079 19:30 17:52 To
LX2802 07:30 08:08 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2816 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2806 12:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2810 17:50 19:42 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX349 21:25 19:51 Ma, Ti
LX2804 09:25 10:09 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2818 22:35 So, Ma, Ti, Lo
RJ153 15:15 16:06 So, To, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
SQ2906 12:20 14:00 Ti, Fr, Lo
LX1412 06:55 08:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5695 15:20 17:00 Fr, Lo
LX1884 12:10 14:30 Ma
AY4533 21:10 22:25 Ma, Ti, To, Fr, Lo
JU371 09:30 11:35 Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2276 17:35 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
VY1389 13:25 13:40 Ma
LX2174 12:05 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5061 13:25 15:15 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1954 12:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9766 12:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY6247 09:40 11:25 So, Ma, Ti, Fr, Lo
LX1956 17:30 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY6249 21:40 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6859 18:55 17:30 So, Ti, To
AC6812 12:20 14:05 Ma
LX1950 21:10 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1952 07:10 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6792 07:10 08:50 Ma
AA8768 11:50 17:20 Ti
Flynummer Avgang Ankomst Dag
AA8826 12:10 08:50 Lo
Ibiza
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX8266 12:40 14:45 Ma, Ti, To, Fr
WK266 16:45 20:05 So, Ma, Ti, To, Fr
GM106 16:55 13:25 Ma, Ti, Fr
IB8226 20:35 22:20 So
DE1868 06:20 08:30 On, Lo
EDW266 18:00 14:45 Ma, Ti, On, To, Fr
LX8268 05:45 07:50 Ti, Lo
W22156 16:30 18:45 Fr
WK268 05:45 07:50 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
EDW200 13:15 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX8200 06:20 16:55 Ma, To, Fr, Lo
WK200 13:30 16:50 To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
AA8629 11:25 15:30 So
AA8708 07:30 10:10 Ma
IB3475 07:30 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3471 19:35 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5257 07:30 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3477 11:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5402 11:40 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5143 19:35 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5147 11:50 14:20 Ma, Ti, On
LX2032 16:35 19:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
LA8795 16:35 19:30 Fr
UX1676 11:10 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6865 11:10 13:30 So, Ma, To, Fr, Lo
EY4332 11:10 13:30 So, Ma, Lo
JU7416 11:10 13:30 So, Ma, To, Fr, Lo
LA1556 19:35 22:00 So, Ma, To, Fr, Lo
AA8710 11:50 07:10 Ma
UX1672 18:35 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6867 18:35 20:55 So
EY7598 18:35 20:55 So, Ma, To
JU7442 18:35 20:55 So, Ma, To
JL6966 07:30 09:55 So, Ma, Lo
IB8783 19:35 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8756 07:30 14:20 To
AA8766 11:50 14:20 On
AA8736 07:30 23:05 Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2114 12:35 15:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2116 06:20 09:00 So
LX2110 10:05 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
2L2118 16:45 19:25 Fr
LX2118 16:45 19:25 Ma, Ti, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
EDW246 17:05 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2156 12:10 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2148 11:10 13:10 So
VY8349 13:45 14:55 Ma, Ti, To, Fr
LX2152 06:55 08:45 Ma, Ti, On, To, Fr
EW6837 11:00 13:00 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
LX2150 15:40 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2154 17:25 19:15 Ma, Fr
GM100 11:30 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DE1162 18:00 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2158 10:00 12:00 So, Ma, Fr, Lo
LX8246 11:25 15:15 Ma, Ti, Fr, Lo
W22180 11:30 13:25 On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX8214 06:10 10:00 So, Ma, On, Fr, Lo
EDW214 06:10 10:10 So, Ma, Ti, To, Fr
WK214 06:10 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8710 11:50 13:35 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2142 12:00 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6780 09:55 11:55 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2140 09:55 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2146 21:10 23:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Vigo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
AA8713 07:30 12:55 On

Praha
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1486 12:35 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1498 17:50 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1484 07:25 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
XQ121 18:25 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ125 09:35 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC5028 10:55 15:10 So, To
EDW176 06:20 10:45 So, Ma, To, Lo
LX8176 06:40 10:35 Ma
XQ123 11:10 15:10 So, Ma, On, Lo
TK5615 18:30 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CAI6222 20:00 23:10 So
CAI3222 19:00 23:10 To, Fr
CAI1222 19:00 23:10 Ma
XC3222 19:00 23:10 To
TI3222 19:00 23:10 To
Izmir
Flynummer Avgang Ankomst Dag
XQ961 10:25 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
XQ861 21:05 01:00 So, Ma, On, To
LX4264 14:55 18:50 Fr
CAI3020 11:05 13:45 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
PC948 11:30 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK7851 11:40 15:30 Ma, To
PC950 15:35 19:30 So, Ma, Ti, Lo
TK7879 11:20 15:15 So, Ma, Ti, Fr
PC7114 13:45 06:15 So
Flynummer Avgang Ankomst Dag
TK1914 14:40 18:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK6229 14:25 18:15 So, Lo
TK1910 18:45 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1912 07:40 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1908 11:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK6329 09:40 13:30 To
TK6333 09:15 13:05 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2250 07:15 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2254 12:15 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2258 17:35 19:00 Ma, Ti, On, To, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
DE1472 13:45 17:50 On
WK370 14:45 10:50 On

Flynummer Avgang Ankomst Dag
2L918 17:00 18:10 Fr
LH5799 17:05 10:10 Ma, To, Fr
LX918 17:05 10:10 Ma, To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH5797 17:55 19:10 So, Ma, Ti, To
LX1026 17:55 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6929 08:50 20:30 Ti, On, To, Fr
LH5795 12:40 14:00 On, Fr
SQ2948 12:40 14:00 On, Fr
EW9767 19:35 20:30 Ma, Ti, On, To, Fr
LX4402 19:10 20:30 Ma, Ti, To, Fr
LH5793 07:25 08:45 Ti, Fr, Lo
2L1016 07:25 08:45 Lo
2L1018 12:25 14:00 Fr
EW9763 08:50 10:10 Ti, On, To
LX4400 08:50 10:10 Ti, On
LX1016 07:25 08:45 Ma, On, To, Fr, Lo
LX1018 12:40 13:45 Ma, Ti, On, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH1187 11:15 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9029 11:15 12:15 Ti, To, Fr
LX3602 11:15 12:15 Ti, To, Fr
UA9051 11:15 12:15 Ti, To, Fr
UA8862 08:15 09:15 To, Fr, Lo
LH1191 14:40 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX3604 14:40 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9025 14:40 15:40 So, Ma, Ti, Lo
LX3612 08:15 09:15 To, Fr, Lo
LH1183 08:15 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1197 18:05 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1604 18:05 19:05 So, Ti, On, To
LX3608 18:05 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1199 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9085 08:15 09:15 On, To, Fr, Lo
NH6100 18:05 19:05 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
LA8666 18:05 19:05 Ti, On, To, Fr
LX3610 20:10 21:10 So, Ti, Fr
LH1193 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9142 14:40 15:40 Ti, Fr
LX3600 09:35 10:35 Ma, Fr
UA8877 09:35 10:35 Ma, Fr
LH1185 09:35 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6248 09:35 09:15 Lo
LX4058 06:55 08:00 So, Ma, To, Fr, Lo
AC9571 06:55 08:00 So, Ma, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
EW7765 20:40 23:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1050 07:20 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1054 17:50 20:20 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1056 12:35 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1058 16:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EW7761 08:55 11:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX828 17:45 18:45 On, To, Fr
LX814 07:25 09:10 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX4424 20:20 21:30 On, Fr, Lo
EW763 20:20 21:30 On, To, Fr, Lo
AC6928 20:30 21:40 Ma, To, Fr, Lo
UA9660 09:10 10:20 On, Fr
EW765 09:10 10:20 Ti, On, To, Fr
LX4426 09:10 10:20 Ti, To, Fr
AC6954 09:10 10:20 On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH2377 10:35 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2371 17:45 17:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2373 20:10 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2367 09:20 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2369 13:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH2375 07:10 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TI292 16:35 10:15 To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX1164 07:00 7:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1168 12:30 13:15 So, Ma, Ti, Lo
Sylt
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LX2570 15:45 17:35 So, Ma, Fr, Lo
LH5891 17:05 18:55 Ma, Fr, Lo
2L2570 15:45 09:30 Fr

Se også: Zürich Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 19.08.2022
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.