Poznan - Avgang


Polen » Poznan Flyplass » Ruteplan: Avganger
Flynummer Avgang Ankomst Dag
W64822 21:20 23:35 Ti, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5000 05:45 07:30 Ma, Ti, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR6328 12:00 15:20 So, To
Sofia
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR852 09:00 16:30 On

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR2808 12:45 14:05 So, Ti, To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK1756 14:25 15:30 Ma, Ti, On, To, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR6683 10:05 08:05 So, Ma, On, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
W66440 08:10 14:45 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR624 06:20 10:15 Ma, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
GQ2143 12:00 16:00 Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5073 19:30 20:55 Ma, Ti, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7948 18:05 19:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5607 19:30 20:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR9629 12:05 15:00 So, Ma, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
W61901 16:10 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR1751 17:00 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2337 22:00 23:10 So, On
FR852 09:00 23:45 On
FR333 20:40 10:15 On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7547 22:25 16:05 Ma, Ti, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
DL9405 17:40 11:50 So, Fr, Lo
KL1274 17:40 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF3178 17:40 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9676 17:40 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
IS376 15:00 16:53 So

Cork
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7244 16:25 08:00 So, Ma, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR1975 15:35 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR696 19:15 15:00 Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR300 15:30 17:20 Ti, On

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR300 15:30 14:05 Ti, On
Bari
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR1217 13:55 16:10 So, On, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7220 07:05 09:40 So, Ti, On, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR3594 14:35 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR306 20:30 22:30 Ma
FR303 21:40 21:45 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7171 05:50 07:55 Ma, To, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR9954 12:45 15:05 Ma, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7508 10:50 12:30 So, Ti, To, Fr, Lo

Split
Flynummer Avgang Ankomst Dag
W66059 18:45 20:35 Ma, Fr
Zadar
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7246 19:05 21:30 So, Ti, On, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR942 16:00 13:40 On
P87001 19:55 22:14 To

Malta
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5226 09:35 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR852 09:00 10:00 On
FR333 20:40 22:45 To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR333 20:40 15:10 On
FR955 10:00 02:07 To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR6265 11:30 15:10 So, Ma, Ti, On, Fr
FR303 21:40 00:55 So, Lo
FR300 15:30 21:05 Ti
FR852 09:00 16:50 To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR955 10:00 15:20 On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LO3948 18:15 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr
LO3944 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO3942 05:40 06:40 Ti, On, To, Fr, Lo
LO3946 12:00 12:55 Ma, Ti, On, To, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR9575 20:35 23:30 Ma, To

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR6619 09:45 11:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7679 22:00 23:35 Ma, To, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR2544 06:00 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR306 20:30 14:00 Ma, Ti
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5123 18:05 20:45 Ti, On, To, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5073 21:45 14:11 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR955 06:05 09:00 So, Ti, On, To
FR7169 16:15 19:23 So
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR306 20:30 23:40 Ma

Flynummer Avgang Ankomst Dag
QU876 01:00 04:55 So, On
E44011 13:40 17:36 So
FR7185 17:10 21:09 So
FH686 21:00 01:47 Ma, Ti
E44101 10:10 13:47 On
E47007 14:50 18:28 On
E47057 02:05 06:00 Lo
E44131 09:50 14:42 Lo
E47287 19:10 23:44 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR4272 05:55 07:10 So, Ti, On, To, Lo
FR333 20:40 22:00 On
FR303 21:40 07:10 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR333 20:40 21:10 To

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH1381 06:10 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2215 06:10 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2221 15:30 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO5513 14:50 16:15 So, Ma, Fr
LH1391 15:30 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4943 06:15 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4945 15:25 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO5511 06:15 07:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1389 10:40 12:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO5503 11:00 12:25 Ma, Ti, On, Fr, Lo
LO4941 10:40 12:10 Ma, Ti, On, To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7185 17:10 15:50 So
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR303 21:40 23:25 So, Lo
P82541 20:30 22:26 Ti, On, To
P81987 21:40 23:17 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH1637 13:00 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1641 06:05 06:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
N8321 22:40 23:44 To

Se også: Poznan Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 30.11.2023
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.