Poznan - Avgang


Polen » Poznan Flyplass » Ruteplan: Avganger
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5000 08:30 10:15 On

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR3728 15:50 17:05 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK1756 14:25 15:30 Ti, On

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR9315 18:05 21:55 Ti, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
W61921 18:00 20:00 So, On, Lo
FR7895 13:35 15:45 So

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5073 06:00 07:25 So, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR9629 22:30 23:55 So, Ma, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR1751 22:10 13:05 So, Ma, On, To, Fr
FR2337 07:00 08:00 Ti, On, To, Fr, Lo
FR8325 22:00 23:10 Ti, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7942 06:45 08:05 Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
KL1274 13:40 16:50 So, Ma, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
W61925 12:25 13:45 Ti, Lo

Cork
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7244 06:35 08:35 So
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR1975 14:20 08:20 Ma, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7220 07:20 10:55 So, On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5293 16:55 01:05 Ma
FR4034 12:50 20:15 Ti, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7171 10:50 12:55 Ma

Zadar
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7246 11:50 13:30 On

Malta
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5226 20:05 22:55 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7946 18:35 09:30 So, Ma, Ti, Lo
W61979 19:40 21:20 Fr
FR1764 16:20 17:55 Ti, To, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
GQ7638 21:20 23:20 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR6265 06:00 21:20 So, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LO3942 05:40 06:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LO3948 18:20 19:20 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO3944 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO3946 11:50 12:50 Ti

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR6619 06:25 07:45 Ti, Lo
FR7938 06:30 08:05 Ti, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7679 22:15 13:10 Ma, Ti, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7906 06:20 09:40 So
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR5123 11:05 17:20 Ma
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR955 15:55 18:50 To, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR955 17:15 10:30 So
Flynummer Avgang Ankomst Dag
UX952 01:10 04:04 Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR4272 13:55 15:15 To, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LO5513 14:55 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO5511 06:30 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1381 06:30 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1391 15:20 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2215 06:20 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2221 14:55 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1389 10:40 12:10 Fr
LO5503 10:40 12:10 Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
P82541 20:30 22:14 Ti, On, To, Lo
P81987 21:40 23:24 Ti, On, To, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH1641 06:05 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1637 12:55 14:10 Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FR7938 05:50 12:50 Lo

Se også: Poznan Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 02.12.2022
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.