Oslo Gardermoen - Avgang


Norge » Oslo Gardermoen Flyplass » Ruteplan: Avganger
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK1455 10:00 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY940 13:45 16:00 Ma, Ti, On, To, Fr
SK459 16:15 17:25 Ma, Ti, On, To, Fr
SK1461 06:00 07:25 Ma
SK451 07:50 09:15 Ma
SK463 19:55 21:05 Fr, Lo
SK1477 18:55 20:10 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
BT200 11:00 13:30 Ma

Flynummer Avgang Ankomst Dag
AY916 17:55 22:15 Ma, On, Fr
AY914 12:50 16:05 Ma

Flynummer Avgang Ankomst Dag
AF1775 17:20 19:50 Ma, Ti, On, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK805 13:10 14:35 So, Ma, To, Lo
SK803 07:45 09:20 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
KL1144 12:40 14:35 So, Ma, Lo
KL1148 17:00 18:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
FI319 13:45 5/4 14:45 Ma, Ti, On

Flynummer Avgang Ankomst Dag
BT156 17:30 20:20 Ma, Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK1326 17:05 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr
SK1322 15:15 16:05 Ma, Fr
SK1336 20:50 21:50 Ma
SK1314 11:25 09:15 Ma, Ti, On
DY402 08:15 11:50 Ma, Ti, On, To, Fr
SK2305 19:10 18:30 Ma, Ti
SK1320 12:45 13:40 Ma, Ti, On, Fr
WF177 19:30 20:40 On
WF173 14:05 14:50 On
SK1330 19:40 20:35 Fr
Alta
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4546 15:05 17:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY320 08:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4544 12:00 11:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY8420 10:00 12:00 Ti
SK4062 09:50 11:45 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK393 08:00 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK395 17:05 18:50 Ma, Ti, On, Lo
SK397 21:40 23:30 Ma, Ti, On, Fr
SK391 09:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY336 18:25 20:15 Ti, On, To
SK6300 06:20 08:10 Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK281 18:10 18:35 Ma
WF175 16:45 19:00 Ma, Ti, On, To, Fr
WF155 17:30 19:20 Ma, Ti, On, To, Fr
SK257 09:50 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W61717 15:40 16:35 Ma
W61719 19:25 20:20 To, Fr
DY610 13:30 12:55 So, Lo
DY632 17:50 19:55 Ma, Ti, On, To, Fr
DY620 15:05 17:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK277 16:40 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr
SK291 20:35 21:20 Ma, Ti, On, To, Fr
DY618 10:15 16:35 So
DY606 16:00 09:50 So
SK287 19:40 20:30 On, To
SK263 12:50 12:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SK251 08:00 08:55 Ti, On, To
SK269 14:40 15:30 Ti, On, To, Fr, Lo
W61715 07:20 09:15 Ti, On
DY604 08:00 08:55 Ma, Ti, On, To, Fr
SK255 09:10 10:00 Ti, On, To, Lo
SK271 15:30 16:20 Ti, On, To, Fr
DY624 17:40 18:35 Ti, On, To
OSL123 14:00 02:03 To
Bodø
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4116 15:50 17:10 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4124 19:00 20:30 Ma, Ti, On, To, Fr
DY340 13:00 14:30 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4106 10:45 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4112 14:30 14:10 So, Ma, Ti, Lo
SK4122 17:35 19:00 Ti
W64649 06:40 08:15 Ma, On
SK4104 08:40 10:05 To
SK4126 22:00 23:15 Ma
WF773 13:15 16:35 Ma, On
WF753 13:45 21:25 Ma, Fr, Lo
WF774 12:25 16:50 Ti
WF767 06:40 10:00 Ma, Ti, On, To, Fr
DY346 12:50 14:20 Ma, Ti, On, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF7318 06:40 12:45 Ti, On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF135 16:35 17:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF131 13:50 15:00 So, Fr, Lo
WF139 22:45 23:55 Ma, Ti, On, To
WF187 12:00 13:10 Ti
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF193 16:40 17:40 So, Lo
WF191 14:50 15:50 So, Lo
WF195 17:45 18:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF199 22:45 23:45 Ma, Ti, On, To
WF183 08:20 09:20 Ti, On, To, Fr, Lo
WF187 12:00 13:00 Ti, On, To, Fr, Lo
WF157 20:35 22:05 On, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4094 16:15 17:40 Ma, Ti, On, To
SK4096 19:15 20:50 Ma
W64669 10:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY364 13:20 14:30 Ma, Ti, On, To, Fr
DY8410 17:45 19:25 Ma, Ti, Fr
DY366 19:20 21:00 Ma
SK4082 08:15 09:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY360 14:00 15:40 Ti, On, To, Fr
DY8416 16:50 18:25 Ti
SK4086 11:35 13:15 Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
DY190 17:10 18:05 Ma, Ti, Fr
SK316 17:10 18:40 Ma, Ti, On, To, Fr
SK320 20:55 20:40 Ma, Ti, On, To
SK312 12:50 15:05 Ma, Ti, On
SK308 08:15 09:10 Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4478 16:00 18:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY310 15:35 18:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4472 08:50 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
DY276 13:05 16:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK221 18:00 18:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK223 20:00 20:25 Ma, Ti, On, To, Fr
SK215 13:25 15:10 Ma, Ti, On, To
SK205 08:05 08:55 Ti, On, To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK2305 14:50 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK2303 12:50 14:40 Ma, Ti
SK2301 07:30 08:30 Ti, On, To, Fr, Lo
SK4516 08:10 09:09 Ti
WF7318 06:40 10:35 Ti, On
DY440 08:00 08:55 On, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4062 09:50 11:50 Ti
SK4546 14:55 17:10 Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF774 12:25 15:30 Ti
WF753 13:45 16:45 So, Lo
WF779 19:55 22:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF767 06:40 09:20 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Molde
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4524 15:50 15:45 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4528 19:55 20:50 Ma
DY428 08:00 15:10 So
SK4516 08:10 09:05 Ma, Ti, On, To
DY422 08:00 09:00 Ti, On, To, Fr
SK4518 12:05 13:40 Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF753 13:45 16:05 So, Ma, Fr, Lo
WF773 13:15 15:35 To
WF779 19:55 22:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF175 16:45 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF173 14:05 15:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF177 19:30 20:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF143 08:35 10:25 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
FL134 13:15 14:10 Ma
FL136 18:55 19:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FL130 05:45 06:40 Ma, Ti, On
FL132 11:40 12:35 Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF153 16:00 17:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF143 08:35 10:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
WF157 20:35 22:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF183 08:20 09:15 To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF7318 06:40 07:15 Ti, On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF753 13:45 16:00 So, Ma
WF773 13:15 15:35 To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF155 17:30 18:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF157 20:35 21:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF143 08:35 09:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
WF153 16:00 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4025 13:25 13:55 So
DY526 10:10 11:05 So
DY538 16:50 17:10 Ma, Ti, On, To
SK4051 21:55 22:50 Ma
DY536 10:10 14:25 So, Lo
SK4031 15:00 15:55 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4055 20:25 21:20 Ma, Ti, On, To, Fr
W64667 14:45 17:15 Fr
DY530 16:00 10:10 So, Fr, Lo
SK4023 10:30 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4047 19:50 20:30 Ma, To
SK4017 08:50 12:30 So, Lo
SK4027 14:20 15:10 Fr
DY548 14:00 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4011 08:10 09:10 Ti, On, To, Fr
SK4043 17:15 18:10 Ti, On, To, Fr, Lo
DY524 08:00 08:50 Ma, Ti, On, To, Fr
DY540 16:20 17:10 Ti, On, To, Fr
W64665 12:25 13:25 Ma
DY534 13:20 14:10 Ma, Ti, On
SK4039 16:15 17:10 To
DY546 19:05 19:55 Ti, On
SK4049 19:35 19:40 Ti
WF7318 06:40 08:30 Ti
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4414 10:00 14:10 So, Ma, Ti
DY396 08:20 12:30 Ma
DY370 08:30 12:25 Ma, On, Fr
DY8470 09:00 13:30 Lo
SK4496 14:30 17:30 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4430 17:25 19:00 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4438 21:55 23:50 Ma, Ti, On, To
SK4414 10:00 11:55 So, Ma, Ti
SK4418 14:30 15:55 So, Ma, Ti, On, Lo
DY378 15:00 20:20 Fr
SK4416 11:30 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY370 08:30 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
DY310 18:00 17:30 Fr
W61723 13:10 16:50 Ma
DY376 09:00 14:55 So, Lo
WF767 06:40 11:25 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4406 08:05 09:55 So, Ma, To
SK4432 18:40 20:30 Ti
DY396 08:20 10:15 Ma
DY8470 09:00 11:00 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK338 10:50 11:05 So, Fr, Lo
SK344 12:20 14:15 Ma, Ti, On, To, Fr
DY768 17:50 19:55 Ma, Ti, On, To, Fr
SK370 19:55 20:35 Ma, Ti, On, To, Fr
WF753 13:45 14:55 So, Lo
DY744 10:10 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK354 14:40 15:35 Ma
DY760 17:50 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK342 10:45 13:30 Ma, Ti
SK382 21:45 22:40 Ma
SK366 18:00 19:05 Ma
W61711 07:00 07:55 Fr
WF779 19:55 21:05 Ma, Ti, On, To, Fr
WF773 13:15 14:25 Ma, Ti, On, To, Fr
DY742 08:00 08:55 So, Ma
SK358 17:40 14:35 So, Lo
SK380 21:00 21:30 Ma, Ti, On, To
DY756 13:10 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK364 17:05 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr
SK332 08:05 09:05 Ti, On, To
SK362 15:40 16:35 Ti, On, To, Fr
DY752 10:15 11:10 Ti, On, To, Fr
W61707 06:10 07:05 Ma
WF767 06:40 07:50 Ma, Ti, On, To, Fr
DY764 19:40 20:35 Ti, On, To
SK336 09:10 10:05 Ti, On
WF7318 06:40 11:35 Ti
SK350 14:30 15:25 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
OSL1234 00:30 23:45 To

Wien
Flynummer Avgang Ankomst Dag
OS336 13:40 16:00 So, Ma

Flynummer Avgang Ankomst Dag
W65034 08:55 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8507 18:30 11:10 Ti
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LO482 11:35 13:35 So, Ti, On, Fr
LO484 19:45 21:45 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
0B184 17:00 21:00 So, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
NYX7586 12:00 09:20 Ti

Flynummer Avgang Ankomst Dag
ET715 18:45 19:50 So, Fr, Lo
SK492 19:15 21:35 So, Lo
SK480 08:50 10:00 So, Lo
SK884 16:20 17:15 So, Lo
SK1484 18:30 19:35 Ti, On, To, Fr
FL132 11:40 11:30 Ti
SK864 09:30 10:35 Lo
DY822 08:30 09:30 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
JU451 09:40 12:25 Ti
JU455 20:40 23:35 Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4675 06:45 11:00 Lo
SK4671 08:45 12:35 Lo
DY1790 15:00 18:45 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4683 06:00 10:15 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
PC1274 14:25 19:25 Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4298 09:30 13:10 Fr

Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH865 06:40 08:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH863 15:50 18:00 Ma, Ti, Fr
LH861 12:35 14:45 So, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
LH2453 11:25 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Se også: Oslo Gardermoen Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 09.04.2021
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.

Se også: Oslo Gardermoen Flyplass Ankomst