Bergen - Avgang


Norge » Bergen Flyplass » Ruteplan: Avganger
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK2869 18:55 20:15 Fr
SK2865 10:05 11:25 So

Flynummer Avgang Ankomst Dag
KL1190 18:00 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
W68144 15:20 18:20 So, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF458 19:45 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF454 12:05 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF666 10:45 11:35 So
SK4146 18:50 15:15 Ma
WF456 10:50 17:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF452 07:45 08:30 Ti, On, To, Fr, Lo
SK4148 15:15 16:00 Ti, On, To, Fr
WF7303 06:15 11:10 Ti
WF178 19:45 20:35 On
Bodø
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF616 17:05 18:40 To
WF2614 13:00 12:20 So
WF614 11:00 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF612 08:35 10:25 Lo
WF7303 06:15 12:30 Ti
SK123 23:15 23:45 On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF7303 06:15 09:15 Ma, Ti, On, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF108 16:25 17:00 Ti, On, To, Fr, Lo
WF102 08:00 08:35 Ti, On, To, Fr, Lo
WF104 10:55 11:30 Ti, On, To, Fr, Lo
WF106 13:25 14:00 Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF156 20:10 21:30 Ti, On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF7005 15:00 18:00 Ma, On, To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF666 10:45 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF682 08:35 12:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
WF674 10:20 13:15 Ma, Ti, On, To
WF622 07:45 09:30 Fr
WF672 07:40 11:05 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF535 14:50 15:45 So
WF505 15:05 15:35 Ma, Ti, On, To, Fr
WF501 10:50 11:20 So
WF507 20:00 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF509 20:00 20:30 On, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF591 17:30 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF589 11:15 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF593 19:45 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF595 22:50 23:40 Ma
WF583 07:40 08:30 Ti, On, To, Lo
WF587 11:35 12:25 Ti, On, To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF568 11:15 15:35 So, Ti, On, To, Fr, Lo
WF570 14:20 15:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF576 20:05 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF7005 15:00 13:55 Ma, Fr
WF562 07:40 08:35 Ti, On, To, Fr, Lo
WF7006 22:20 20:40 Ti
Molde
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF516 17:05 18:00 Ma, Ti, On, To, Fr
WF512 07:40 08:35 Ti, On, To, Fr
WF562 07:40 08:30 Ti, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK286 19:35 19:50 Ma
DY645 19:55 20:50 So
WF156 20:10 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF178 19:45 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
SK264 11:20 12:10 So
DY617 10:25 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
W61720 20:55 21:50 To, Fr
SK280 17:50 18:40 Lo
DY635 15:00 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK268 14:05 13:55 So, Ma, Ti, On
W61718 17:10 18:10 Ma
SK284 18:20 19:15 Ma, To, Fr
SK252 09:20 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK274 16:00 16:50 Ti, On, To, Fr, Lo
DY641 20:20 21:20 Ti, On, To, Fr
WF144 08:50 11:35 Ti, On, To, Fr, Lo
SK262 12:10 13:00 Ti, On, Lo
SK238 07:00 07:50 Ti, On, To, Fr
W61716 08:50 10:45 Ti, On
DY611 08:50 09:45 Ti, On, To, Fr
SK260 10:25 11:15 Ti, To
SK278 16:45 17:35 Ti, On, To, Fr
DY643 19:00 19:55 Ti, On, To
DY653 20:50 21:45 Ti, On
SK248 08:20 09:10 Lo
DY613 11:40 12:40 Fr, Lo
SK246 08:00 08:55 Fr
SK244 07:10 08:05 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF178 19:45 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF144 08:50 10:25 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF144 08:50 10:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF421 17:05 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF427 19:45 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF415 14:30 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF411 11:40 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Lo
WF405 07:40 08:30 Ti, On, To, Fr
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF156 20:10 20:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF144 08:50 09:25 So, Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF547 19:45 20:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF545 17:45 18:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4175 15:30 18:25 Ma, Ti, On, To, Fr
WF533 11:10 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF535 14:50 15:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF549 22:50 23:20 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4163 15:55 16:30 Ti, On, To, Fr
SK4141 08:20 08:55 Ti, On, To
SK4159 13:35 14:10 Ti, On
SK4143 09:55 10:30 Ti, On, To, Fr
WF7303 06:15 06:55 Ma, Ti, Fr
WF7006 22:20 23:00 Ti, Fr
WF531 07:40 08:15 Ti, On, To, Fr, Lo
SK4137 07:55 08:30 Ti, On, To
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK1234 23:15 23:45 On
Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF626 14:35 16:35 Ma, Ti, On, To, Fr
WF624 10:50 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Lo
WF622 07:45 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
SK4172 15:35 16:40 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4188 19:50 22:25 So
WF680 19:45 20:50 So, On, To
WF666 10:45 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF674 10:20 11:25 Ma, Ti, On, To
SK4184 17:25 18:50 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4164 12:10 13:10 Ti, On
SK4154 10:00 10:55 Ti, On, To, Fr
SK4192 21:45 22:45 Ti
WF672 07:40 08:45 Ti, On, To, Fr, Lo
WF678 17:05 18:10 Ti, On, To, Fr, Lo
WF676 14:25 15:35 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
OSL1234 18:01 00:45 Fr
WF999 11:02 23:45 Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
W65042 09:45 22:45 So, Ma, Ti
Flynummer Avgang Ankomst Dag
W62152 16:30 18:00 Lo
Flynummer Avgang Ankomst Dag
W61520 20:45 22:55 So, Fr, Lo

Flynummer Avgang Ankomst Dag
WF392 10:40 11:00 Ti, On, To
WF394 10:40 11:00 Ti, On, To, Fr, Lo

Se også: Bergen Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 09.04.2021
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.

Se også: Bergen Flyplass Ankomst